các cô, cháu trường mầm non Đức Quang gửi những lời ca tiếng hát tới các bà các mẹ, các chị, và tập thể các giáo viên nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, chúc các bà, các mẹ các chị, một ngày lễ nhiều niềm vui và hạnh phúc