cán bộ, nhân viên trạm y tế kết hợp trung tâm y tế dự phòng đã thăm khám, cân đo cho trẻ duưới 5 tuổi, 100% các trẻ được cân đo, thăm khám theo đúng quy chuẩn