Trạm y tế phối hợp khám và kiểm tra sức khỏe cho trẻ nghiêm túc và đảm bảo, các cháu được khám đầy đủ và mọi trẻ đều được khám