Các cháu nô nức với hoạt động ngoại khoá được tham gia, hoạt động với nhiều y nghĩa,giáo dục cho trẻ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sỹ