không khí vui tươi của ngày tựu trường đầu tiên được tổ chức ở trường mầm non Đức Quang, các giáo viên nhân viên cùng tất cả các cháu có một ngày khai giảng thành công và vô cùng ý nghĩa