Chị em tổ chức dạy theo chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm, nhiều tiết dạy được đánh giá tốt và có nhiều điểm mới cho chị em học hỏi