GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG

Trường MN Đức Quang có 11 cán bộ giáo viên nhân viên,Cán bộ quản lý 2, giáo viên 6,nhân viên 3.Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường được đào tạo qua các lớp quản lý, chính trị.Cán bộ,giáo viên,nhân viên có trình độ đại học: 8 tỷ lệ  72%, cao đẩng 3 tỷ lệ 28% luôn đoàn kết tận tụy với công việc,được phụ huynh tín nhiệm.Toàn trường có 4 nhóm lớp vơi 87 học sinh.Cơ sở vật chất đảm bảo tốt,có 13 phòng kiên cố đạt chuẩn trong đó ó 4 phòng học và 9 phòng chức năng ,các phòng đều có trang thiết bị tương đối đầy đủ,cácphongf chức năng đều có các trang thiết bị đầy đủ theo quy định.Trường có 1 tổ chức chi bộ gồm có 9 đảng viên,công đoàn có 11 đoàn viên. Hoạt động của chi bộ nhà trường,tổ chức công đoàn luôn có sự phối hợp chật chẽ,đoàn kết thân thiện và tạo mọi điều kiện giúp đỡ lẫn nhau đẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ.